VODSTVO

Perina Šiljeg
PREDSJEDNICA

Voditeljica aktivnosti “Studenti mentori”

Carla Marion
DOPREDSJEDNICA

Voditeljica aktivnosti i projekta “Studenti mentori”, “Karnevalska grupa Kampus”

Marcela Finek
TAJNICA

Voditeljica aktivnosti “Studenti mentori” i “Sportski dan”

Matea Ivaničić, voditeljica projekta Ljetna škola SOBRI

Voditeljica projekta “STEM Games” i “Ljetna škola SOBRi”

Marta Pongrac, voditeljica projekta NatuRis

Voditeljica projekta “STEM Games” i “NatuRis”

Martina Mušković, voditeljica projekta Znanost iza objektiva

Voditeljica aktivnosti “Otvoreni dan” i projekta “DVD pokusi za maturu”

Kristina Manzoni

Voditeljica projekta “NatuRis”

Emily Sabolek

Voditeljica projekta “Putujući znanstvenici”

Manuel Martinović

Voditelj projekta “Stručno putovanje”

Lara Par

Voditeljica projekta “Konferencija Budućnost i perspektiva studija”

Ruža Krišto

Voditeljica projekta “Konferencija Budućnost i perspektiva studija”

Ante Maslać

Voditelj projekta “Konferencija Budućnost i perspektiva studija”

Jadranka Buljević

Voditeljica projekta “Kuglice dobrih želja”

Laura Dušević

Voditeljica projekta “Kuglice dobrih želja”

Matea Kršanac

Voditeljica projekta “Ljetna škola SOBRi”

Anita Crnov

Voditeljica projekta “Karnevalska grupa Kampus”

Ema Topolnjak

Voditeljica projekta “Karnevalska grupa Kampus”

logo-png-1024x1015

Voditelj aktivnosti “Otvoreni dan”

USBRI

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
E-mail: usbri@uniri.hr
Telefon: 051/584-590

OIB: 40502807306
Žiro račun: HR68 2340 0091 1106 7238 2 (PBZ)
Registarski broj RH: 08004035
Matični broj: 4242459
RNO broj: 0279145
Registarski broj Sveučilišta u Rijeci: 035-2014

Predsjednica, Perina Šiljeg
psiljeg@student.uniri.hr
098/184 8677