Putujući znanstvenici

‘Putujući znanstvenici’ projekt je kojim se popularizira znanost među učenicima nižih razreda osnovnih škola te među djecom predškolske dobi. Način na koji to postižemo je provođenje interaktivnih radionica izvođenja pokusa u osnovnim školama i vrtićima. Potaknuti nedovoljnom praktičnom izvedbom pokusa u osnovnim školama, pokusi su osmišljeni kako bi zahvatili što važnije osnovne pojmove kao uvod u širinu gradiva biologije, kemije i fizike u daljnjem obrazovanju za čije je razumijevanje i zainteresiranost neophodno razumijevanje osnova. U radionice i izvođenje pokusa su uključena i sama djeca, a nakon radionica osmijeh se sa njihovih lica ne skida, a želja za znanošću tek počinje!

Facebook Comments