Članstvo u Udruzi je besplatno! Za studente, članstvo vrijedi do gubitka statusa studenta, odnosno dvije godine za kategorije alumni i ostali!

Please wait...