Browse...

Maksimalna veličina datoteke 10Mb

Please wait...

Udruga studenata biotehnologije Sveučilišta u Rijeci (USBRI)

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
E-mail: usbri@uniri.hr
Telefon: 051/584-590

OIB: 40502807306
Žiro račun: HR68 2340 0091 1106 7238 2 (PBZ)
Registarski broj RH: 08004035
Matični broj: 4242459
RNO broj: 0279145
Registarski broj Sveučilišta u Rijeci: 035-2014

Predsjednica, Maja Krištafor
mkristafor@student.uniri.hr
091/5698682